1.
Văn Tuấn N, Thị Hà Linh P. RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2353