1.
Thị Thùy Dung P, Xuân Viện Đỗ, Minh Thúy V, Thị Hồng Anh N. KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2354