1.
Quang Minh P, Xuân Anh N. SO SÁNH NHU CẦU SỬ DỤNG GIÃN CƠ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI BẰNG MÁY TOF WATCH. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2359