1.
Như Hải P. ĐIỀU TRỊ VIÊM HUYỆT Ổ RĂNG KHÔ BẰNG FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2361