1.
Ngọc Như Khuê N, Thị Quỳnh Hậu V, Anh Khoa N, Phúc L, Hữu Huyên N. ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2362