1.
Lê Huy T, Đình Anh T. SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ NAVELBIN-CISPLATIN VÀ PACLITAXEL-CISPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2370