1.
Thị Hồng Nhung T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2372