1.
Văn Cường V, Thế Hưng Đinh, Mạnh Hùng Đỗ, Hoàng Long N. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2384