1.
Văn Hùng P, Hữu Thiển Đoàn, Thị Kiều N. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2661