1.
Nguyệt Hà P, Thơ Nhị T. TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2663