1.
Xuân Hậu N, Xuân Hiền N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP GIAI ĐOẠN T3b. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2664