1.
Kim Thư N, Thị Vân Anh L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI DO NẤM TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2667