1.
Phúc Đức Đặng, Đức Thuần Đỗ. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2668