1.
Thị Trúc Quỳnh V, Bá Vượng N, Minh Tuấn L, Tú Thiên H, Phương Hiền N. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG . VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2669