1.
Đình Tài N, Đình Tuân L, Thanh Bình V. KHỐI LƯỢNG CƠ THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2671