1.
Đức Mạnh T, Việt Quang N. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY CỐC HOÁ THÁI NGUYÊN NĂM 2021. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2672