1.
Ngọc Tấn H, Hồng Thăng V, Thị Thu Hiền N. KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2673