1.
Văn Hùng P, Thị Kiều N, Hữu Thiển Đoàn, Hồng Trâm T. ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2684