1.
Hữu Tâm T. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA 18 THÔNG SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2685