1.
Thị Thu Hằng N, Thế Anh N, Thị Thu Hương Đinh, Thị Lan Hương L. KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3028