1.
Thanh Hải Đỗ, Thị Diệu Thúy N, Thu Nga P, Văn Nhã P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG X-QUANG PHỔI Ở TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CÓ NHIỄM RSV TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3032