1.
Thị Minh Hòa N, Thị Ngân P, Tuấn Anh H. TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3034