1.
Văn Hùng P, Hồng Trâm T, Huy Bình N. THỰC TRẠNG VIÊM GAN B CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3035