1.
Thị Diệu Ngân Đào, Thanh Sang H, Ngọc Khôi N, Như Hồ N. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3036