1.
Nguyễn Lam Phương P, Thị Hồng Uyên N, Đình Trung T. TỶ LỆ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ CÁC LOẠI BẠO HÀNH KHI MANG THAI Ở PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3039