1.
Xuân Hậu N, Xuân Hiền N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3040