1.
Hồng Sơn T, Việt Anh L, Liên Hương L. HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3042