1.
Thị Chi D, Đình Tuyến N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC TRÊN SẢN PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3043