1.
Quốc Tuấn N, Thượng Nghĩa N, Văn Sỹ H, Vạn Phước Đặng. ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ QUA DA Ở BỆNH NHÂN THIẾU RÌA ĐỘNG MẠCH CHỦ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3044