1.
Thị Huyền N. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3049