1.
Thị Thanh Bình N, Thị Ny P, Thị Ny P, Thị Thúy Lan N. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ MẸ VÀ CON ĐẾN VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI ĐƠN VỊ NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3052