1.
Văn Hùng P, Hồng Trâm T, Hữu Thiển Đoàn, Duy Thái N. THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3055