1.
Đức T, Ngọc Thể Đỗ, Thanh Hải P, Viết Hiếu N, Tiến Đạt P. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3059