1.
Thị Thu Hà L, Tuấn Khiêm N, Thị Thu Hà T, Văn Tuấn N. TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP TẠI KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3061