1.
Thanh Hải N, Minh Giang L, Thị Diệu Thúy N, Thu Nga P, Văn Nhã P. MÔ HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3062