1.
Thị Mai Hoàng N, Phương Trang N, Hồng Thắm P, Ngọc Khôi N. KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3063