1.
Viết Thắng L, trọng Phước Đỗ, Nguyễn Trung Luân Đào. MÁY GIẢM ĐAU SCRAMBLER: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI KIỂM SOÁT ĐAU SAU PHẪU THUẬT BẮT VÍT CỘT SỐNG THẮT LƯNG: CA LÂM SÀNG. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3067