1.
Văn Thực L, Minh Tuấn N, Thành Luân N, Tiến Mạnh N, Nam Long T, Đình Hợp N, Đức Thành L. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3071