1.
Quốc Tuấn N, Thượng Nghĩa N, Văn Sỹ H, Vạn Phước Đặng. ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM HƯỚNG DẪN ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ LỖ LỚN BẰNG DỤNG CỤ QUA DA. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3072