1.
Anh Quốc T, Văn Song N, Khắc Minh N, Đình Trung T. CÁC YẾU TỐ DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3078