1.
Thị Khánh Tường T, Phạm Phương Thư T. ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THEO ROME IV. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3215