1.
Quang Huy N, Khải Toàn Đặng. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3216