1.
Huy Hùng T, Gia Khánh Đinh, Thị Thanh Vân B. TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3219