1.
Xuân Đạt M, Đức Định V. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HỒI SỨC THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN ĐKQT VINMEC PHÚ QUỐC NĂM 2022. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3220