1.
Huy Mạnh B, Phùng Thành L, Duy Dương T. KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3222