1.
Đăng Minh Trí B, Minh Sang T. LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3225