1.
Thị Hải Yến T, Văn Thức P, Dương Tùng Anh Đinh. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3226