1.
Văn Vĩnh T, Minh Trí Đoàn, Xuân Vĩnh T. CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3230