1.
Xuân Tiến N, Ngọc Thạch N, Ngọc Toàn N, Đức Minh T. TÁC DỤNG CỦA LEVOBUPIVACAIN PHỐI HỢP FENTANYL TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY SAU PHẪU THUẬT. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3231