1.
Thành Nghiệm M, Trung Kiên N, Văn Mỹ Ông. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH RỐI LOẠN NUỐT Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3234